Założenia projektu

Problemem wykorzystania ryb małocennych przez konsumentów jest ich niechęć do zakupu, spowodowana koniecznością przetworzenia tego rodzaju ryb we własnym zakresie, co wiąże się z dużą pracochłonnością obróbki, a często również z brakiem receptur przyrządzania tych ryb. Taki stan wpływa na rynkowe ceny tych gatunków ryb. Ponadto podaż na rynku tych ryb nie wynika z ukierunkowania połowów na te gatunki, a jedynie z tzw. przyłowu w trakcie odławiania innych poszukiwanych przez konsumentów.

Zwiększenie efektywności zagospodarowania ryb o niskiej wartości ekonomicznej powinno skutkować zmniejszeniem negatywnego oddziaływania rybołówstwa na ekosystemy wodne.  Opracowanie i popularyzacja metod wykorzystania ryb małocennych będzie również odpowiedzią na zmiany postaw konsumenckich, charakteryzujące się m.in. wzrostem zainteresowania żywnością tradycyjną i od lokalnych producentów.

Planowana tematyka badań będzie miała wyraźny charakter implementacyjny oraz będzie poruszała problematykę rybactwa i rybołówstwa w trzech płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej i ekologicznej.