Realizacja I etapu operacji

W pierwszym etapie projektu (1 styczeń – 30 kwiecień) zespół pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pod kierunkiem prof. dr hab. Arkadiusza Wołosa, sporządził obszerny raport (125 str.) z wykonania wszystkich prac niezbędnych do realizacji  wszystkich zadań zgodnie z umową na  dofinansowanie następujące zadania, pod ogólnym tytułem: „Analiza środowiskowa i ekonomika gospodarstw rybackich”:

Sporządzony raport składa się z pięciu zasadniczych części (I, II, III, IV, V). W części I zaprezentowano wyniki wielu badań naukowych, monitoringowych oraz opartych na obowiązujących statystykach rybackich. Jego celem było zaprezentowanie danych o stanie gospodarki rybami małocennymi w skali ogólnopolskiej na przestrzeni ponad 60 lat – od czasu dominacji państwowych gospodarstw rybackich, po czasy współczesne po okresie transformacji własnościowej w rybactwie, na przykładzie jezior, zbiorników zaporowych, wszystkich wód tworzących obwody rybackie oraz Zalewu Wiślanego. Określono problem ryb małocennych w kontekście ekologicznym, konsumenckim, gospodarczym i ekonomicznym oraz wędkarskim. Ukazano wielkości i wartości finansowe odłowów na tle gatunków cennych, a tych drugich na tle prowadzonej gospodarki zarybieniowej. Określono najważniejsze czynniki, które wpłynęły na spadek odłowów ryb. Słowem, ukazano tło całego problemu  pod nazwą ryby małocenne, a na tym tle możliwe było merytoryczne i kompleksowe podejście do zagadnień wynikających z harmonogramu realizacji operacji, któremu głównie poświęcono kolejne cztery rozdziały Raportu. Przedstawiono w nich następujące zagadnienia

  1. Wytypowanie jezior do odłowów ryb małocennych;
  2. Analiza struktury ichtiofauny w jeziorach użytkowanych przez 2 gospodarstwa rybackie, z którymi podpisano umowy o współpracy w ramach projektu oraz w skali ogólnopolskiej;
  3. Określenie gatunków i sortymentów ryb małocennych;
  4. Analizy efektywności ekonomicznej połowów ryb małocennych.

O postępach kolejnych prac wynikających z harmonogramu operacji będziemy cyklicznie informować na stronie internetowej Instytutu oraz na łamach Komunikatów Rybackich. A widoczny obok znak graficzny (projekt i wykonanie A. Wołos) niech posłuży jako post-motto, podkreślające jeden z głównych celów realizowanego projektu.

Raport dostępny jest do pobrania TUTAJ oraz w zakładce Publikacje.

 

TAK JEST ... CHCEMY TO ZMIENIĆ

Projekt i wykonanie: A. Wołos